book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2 / เสวียน เปรมประสิทธิ์, หัวหน้าโครงการ...[และคนอื่น ๆ]
ผู้แต่งเสวียน เปรมประสิทธิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2552
รูปเล่ม804 แผ่น ภาพประกอบ
หัวเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย []
 พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา