book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 57 ปีการศึกษา 2547 / สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ผู้แต่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547
รูปเล่ม10 เล่ม. (เล่ม 1-2, 5- 9, 12-16)
หัวเรื่องกฎหมายที่ดิน
 กฎหมายปกครอง
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ครอบครัว []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ตั๋วเงิน []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ตัวแทน []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ทรัพย์สิน []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- นิติกรรม []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บัญชีเดินสะพัด []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- มรดก []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- หนี้ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- หุ้นส่วนและบริษัท []
 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 กฎหมายแรงงาน
 กฎหมายอาญา
 การค้าระหว่างประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ทรัพย์สินทางปัญญา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา