book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคที่หนึ่ง สมัยที่ 49 ปีการศึกษา 2539 เล่มที่ 1-17 / สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ผู้แต่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2539
รูปเล่ม17 เล่ม
หัวเรื่องกฎหมาย
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 กฎหมายปกครอง
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ค้ำประกัน []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จำนอง []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จำนำ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าทรัพย์ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ตั๋วเงิน []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บัญชีเดินสะพัด-ธุรกิจธนาคาร []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- มรดก []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด []
 กฎหมายภาษีอากร
 กฎหมายแรงงาน
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 กฎหมายอาญา
 พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา