book cover
Type Computer File
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [electronic resource] = Competitive Benchmarking : Thailand 2007
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมCompetitive Benchmarking : Thailand 2007 [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, [2551]
รูปเล่มซีดีรอม 1 แผ่น ; 4 3/4 นิ้ว
หัวเรื่อง
 
 


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา