book cover
Type Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้โปรแกรมการจัดการความเครียดโดยการคิดแบบอริยสัจสี่และการบริหารร่างกายแบบโยคะ ต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียดและระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล = Effects of a tress management program emphasizing practice of the four nobel truths and exercise on stress management behaviors and stress levels of nursing students / เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมEffects of a tress management program emphasizing practice of the four nobel truths and exercise on stress management behaviors and stress levels of nursing students
ผู้แต่งเกียรติศักดิ์ อองกุลนะ
รูปเล่ม(11), 121 แผ่น ; 30 ซม
ลิงค์สารบัญ
 หน้าปกใน
 บทคัดย่อ
 บทที่1
 บทที่2
 บทที่3
 บทที่4
 บทที่5
 บรรณานุกรม
 ประวัติผู้แต่ง
 ภาคผนวก
หัวเรื่องDissertations, Academic
 อริยสัจ 4
 นักศึกษาพยาบาล -- วิจัย []
 การบริหารร่างกาย
 Yoga
 โยคะ
 Students, Nursing
 Stress

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา