book cover
Type Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ = Information technology innovation for local wisdom promotion in Maha Sarakham and Kalasin provinces / รายงานวิจัยของ ธรัช อารีราษฎร์ และวรปภา อารีราษฎร์
ผู้แต่งธรัช อารีราษฎร์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558
รูปเล่ม105 แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน -- สารสนเทศ -- วิจัย []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- กาฬสินธุ์ -- วิจัย []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- มหาสารคาม -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา