book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK I / Korean Education Center in Thailand (KEC)
ISBN9786160831036
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม223 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องKorean language -- Examinations, questions, etc []
 Korean language -- Glossaries, vocabularies, etc []
 Korean language -- Grammar []
 Korean language -- Usage []
 ภาษาเกาหลี
 ภาษาเกาหลี -- ข้อสอบและเฉลย []
 ภาษาเกาหลี -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ []
 ภาษาเกาหลี -- การใช้ภาษา []
 ภาษาเกาหลี -- ไวยากรณ์ []
 ภาษาเกาหลี -- ข้อสอบและเฉลย []
 ภาษาเกาหลี -- คำศัพท์ []
 ภาษาเกาหลี -- บทสนทนาและวลี []

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา