book cover
Type Visual
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนำการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี [videorecording] / วินัย ภัททิยกุล
ผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ : (2547 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547
รูปเล่มวิดีโอดิสก์ 1 แผ่น (60 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
หัวเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง -- การประชุม []
 การบริหารรัฐกิจ -- ไทย -- การประชุม []
 การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย -- การประชุม []
 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -- ไทย -- การประชุม []
 ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย -- การประชุม []
 ผู้ว่าราชการจังหวัด -- การประชุม []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา