book cover
Type Visual
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) เรื่อง ภาพรวมความเป็นมนุษย์ 22-26 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี [videorecording] / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมภาพรวมความเป็นมนุษย์ [videorecording]
ผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ceo retreat) เรื่อง ภาพรวมความเป็นมนุษย์ : (2547 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547
รูปเล่มวิดีโอดิสก์ 2 แผ่น (60 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา