book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2561
ครั้งที่พิมพ์ปรับปรุงและพิมพ์ครั้งที่ 3
รูปเล่ม174 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์
 การใช้อำนาจบริหารในทางมิชอบ
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง -- ไทย []
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- ไทย []
 การปฏิบัติโดยมิชอบ
 การประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ -- ไทย []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา