book cover
Type Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง : รายงานฉบับร่างสุดท้าย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; เสนอโดย ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2537-
รูปเล่ม3 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 30 ซม
หัวเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย []
 การจัดการลุ่มน้ำ -- ลุ่มน้ำบางประกง []
 การพัฒนาลุ่มน้ำ -- ไทย []
 การพัฒนาแหล่งน้ำ -- ไทย []
 ดิน -- ลุ่มน้ำแม่น้ำบางปะกง []
 ลุ่มน้ำบางปะกง

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา