book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น" ลำดับที่ 5 บทบาทและสถานะของสตรีแนวหน้าของญี่ปุ่นหลังการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่สมัยเมจิ / เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
ผู้แต่งเบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
ISBN9786163410535
 9786163410535 : 276 บาท
 9786164432390
 9786164432390 : 178 บาท
 9786164432390 200.00
 9786168139936
 9786164744806
 9786164744806 507 บาท
 9786167585109
 9786168139943
 9786169301011
 9786169301011 ปกอ่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 48
รูปเล่ม46 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องนักโทษ - สุขภาพและอนามัย
 นักโทษ - บริการทางการแพทย์
 เรือนจำ - ไทย
 การฑูต
 การฑูต -- ไทย []
 การทูต
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 นักโทษหญิง
 ทัณฑสถาน -- สุขภาพและอนามัย []
 นักโทษ -- บริการทางการแพทย์ []
 นักโทษ -- สุขภาพและอนามัย -- วิจัย []
 ผู้ต้องขัง -- บริการทางการแพทย์ []
 เวียดนาม -- ประวัติศาสตร์ []
 สตรี -- ภาวะสังคม -- ญี่ปุ่น []
 สุขภาวะ
 การเข้าถึงบริการสุขภาพ
 การทูต -- ประวัติ []
 การทูต -- ไทย []
 นักโทษ -- บริการทางแพทย์ []
 การอ่าน
 ธรรมะ
 นักการเมือง -- เวียดนาม []
 นักโทษ -- บริการสุขภาพจิต []
 นักโทษ -- สิทธิของพลเมือง []
 นักโทษ -- สุขภาพและอนามัย []
 นักโทษหญิง -- บริการทางการแพทย์ []
 นักโทษหญิง -- บริการส่งเสริมสุขภาพ []
 นักโทษหญิง -- สุขภาพและอนามัย []
 ปฏิวัติ
 ประธานาธิบดี -- เวียดนาม -- ชีวประวัติ []
 พุทธศาสนา
 เรือนจำ -- ไทย []
 เวียดนาม -- การเมืองและการปกครอง []
 สตรี -- ภาวะสังคม []
 สตรี -- ญี่ปุ่น []
 สาธารณสุขมูลฐาน
 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
 หนังสือและการอ่าน -- ไทย []
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...

17

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา