book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรวมเล่มบทคัดย่อการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา / กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมพะเยาวิจัย
 Abstract Phayao research conference
 พะเยาวิจัย 24-25 มกราคม 2562
 การประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
 Abstract Phayao Research Conference 8
 รวมบทคัดย่อพะเยาวิจัย
 Abstract hayao research conference
ผู้แต่งการประชุมวิชาการ"พะเยาวิจัย" (ครั้งที่ 8 : 2562 : พะเยา)
ISBN9786167820781
 9786167820781 บริจาค
 9786167820781 500
พิมพลักษณ์พะเยา : มหาวิทยาลัย, 2562
รูปเล่ม(ก-ป), 469 หน้า + 2 ซีดีรอม
หัวเรื่องการประชุมวิชาการ
 การศึกษา -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 เทคโนโลยี -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 บทคัดย่อ
 วิจัย -- บทคัดย่อ []
 มนุษยศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 มหาวิทยาลัยพะเยา -- ผลงานวิจัย []
 วิจัย
 วิจัย -- รวมเรื่อง []
 วิจัย -- สาระสังเขป []
 วิทยาศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วิธีการวิจัย
 สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 สาระสังเขป
 สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสัเขป []
 มหาวิทยาลัยพะเยา -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา