book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต : รายงานการวิจัย / ภาวิกา ขุนจันทร์และวัชราวดี นิรุติธรรมธรา
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมUsage behavior in online social network of tourist toward the decision for chossing hotel in Phuket
ผู้แต่งภาวิกา ขุนจันทร์
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2557
รูปเล่มก-ณ, 138 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม
หัวเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ -- วิจัย []
 ธุรกิจโรงแรม -- นักท่องเที่ยว -- วิจัย []
 พฤติกรรมผู้บริโภค -- ภูเก็ต -- วิจัย []
 สื่อสังคมออนไลน์ -- วิจัย []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา