book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / สุเมธ งามกนก
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ผู้แต่งสุเมธ งามกนก
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550
รูปเล่ม165 แผ่น ; 29 ซม
หัวเรื่องค่านิยม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) []
 นักเรียนประถมศึกษา -- การดำเนินชีวิต []
 เศรษฐกิจพอเพียง -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) []
 เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา