book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Code of practices for carcass and meat transportation : Thai agricultural standard / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ text
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมCode of practices for carcass and meat transportation
 มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9050 - 2561 : การปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์
 Gode of practices for carcass and meat transportation
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ISBN9786163583833
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2561
รูปเล่ม(4), 5 หน้า : 30 ซม
หัวเรื่องเนื้อสัตว์ -- การขนส่ง -- มาตรฐาน []
 ซากสัตว์
 ซากสัตว์ -- การขนส่ง -- มาตรฐาน []
 เนื้อสัตว์ -- การขนส่ง -- มาตรฐาน []
 มาตรฐานสินค้าเกษตร
 สัตว์ -- การขนส่ง []
 สินค้าเกษตร -- มาตรฐาน []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา