book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559
รูปเล่ม138, [32] หน้า : ภาพประกอบ : 21 ซม
หัวเรื่องเพิ่มเติมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), -- 2456-2556 []
หัวเรื่องจิตวิทยาประยุกต์
 จิตวิทยาศาสนา
 ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
 ผู้สูงอายุ -- จิตวิทยา []
 พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน
 พุทธศาสนากับสังคม
 หนังสืออนุสรณ์งานศพ

1

Loading items...

2

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา