book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรในเขตโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Investigation of anti-inflammatory activities of medicinal plants from Ban Ang-Ed Official Community Forest (Chaipattana Foundation), Chantaburi province / โดย กล่าวขวัญ ศรีสุข, เอกรัฐ ศรีสุข
ผู้แต่งกล่าวขวัญ ศรีสุข
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
รูปเล่ม91 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 29 ซม
หัวเรื่องพืชสมุนไพร -- ไทย (ภาคตะวันออก) []
 สาบแร้งสาบกา -- การใช้รักษา []
 สารต้านการอักเสบ
 สารสกัดจากพืช -- การใช้ประโยชน์ []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา