book cover
Type Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจทางระบาดวิทยาของลักษณะความโค้งของฝ่าเท้าของเด็กในเขตภาคตะวันออก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Epidemiological survey of foot arch characteristics of children in Eastern Thailand / อรวรีย์ อิงคเตชะ, จิรภา น้าคณาคุปต์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจทางระบาดวิทยาของลักษณะความโค้งของฝ่าเท้าของเด็กในเขตภาคตะวันออก
 Epidemiological survey of foot arch characteristics of children in Eastern Thailand
ผู้แต่งอรวรีย์ อิงคเตชะ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
รูปเล่มก-ค, 61 แผ่น : แผนภูมิ ; 29 ซม
หัวเรื่องเท้า -- การตรวจ []
 ระบาดวิทยา

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา