book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา / ภัทราวิณี กิจสนธิ์
ผู้แต่งภัทราวิณี กิจสนธิ์
พิมพลักษณ์2556
รูปเล่มก-ฎ, 150 แผ่น ; 30 ซม
หัวเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงาน
 เศรษฐกิจพอเพียง

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา