book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" / ส่วนการศึกษาสงเคราะห์ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ; ณรงค์เดช ชัยเนตร, บรรณาธิการ
ผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. กองพุทธศาสนศึกษา. ส่วนการศึกษาสงเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557
รูปเล่ม123 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องBuddhism
 Buddhist precepts
 พุทธศาสนา
 ศีล


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา