book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2561 / สำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม. สำนักงานกิจการยุติธรรม. สำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2558
รูปเล่ม93 หน้า : ภาพประกอบสี
หัวเรื่องJustice, Administration of
 กระบวนการยุติธรรม


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา