book cover
Type Visual
ชื่อเรื่องทางเลือกของประเทศไทย / โดย ศิริภูมิ
ผู้แต่งศิริภูมิ
ISBN6164789796
 9786164789791 ปกอ่อน
 9786164789791 บริจาค
 9786164789791 200.00
 9786164789791 200 บาท
 9786164789791 200
 9786164789791
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2562
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม192 หน้า
หัวเรื่องการเมือง
 การสร้างชาติ -- ไทย []
 ข้าราชการ
 ความขัดแย้งทางการเมือง
 นักการเมือง
 นักการเมือง -- ไทย []
 การปฏิรูปการเมือง
 ประชาธิปไตย -- ไทย []
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- ไทย []
 การเมืองและการปกครอง
 ประชาธิปไตย
 ประชาธิปไตย -- ไทย -- รวมเรื่อง []
 การเมือง -- ประเทศไทย []
 การเมืองการปกครอง
 ประชาธิปไตร
 รัชกาลที่9
 Democracy
 Politics and government
 การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย []
 นักการเมือง -- ไทย []
 การต่อสู้ทางการเมือง
 การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง
 การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง -- ไทย []
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

21

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา