book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาปัญหาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2524 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
ผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2524
รูปเล่ม2 เล่ม
หัวเรื่องAdministration of criminal justice
 Crime
 Crime prevention
 Probation
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 การคุมประพฤติ
 การป้องกันอาชญากรรม
 อาชญากรรม

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา