book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภายใต้กรอบปฏิญญาอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Causal relationship model of the desirable competencies of school administrators affecting secondary educational management under the ASEAN declaration of Schools Under Office of Basic Education Commission / นภัสมน นันทมัจฉา
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมCausal relationship model of the desirable competencies of school administrators affecting secondary educational management under the ASEAN declaration of Schools Under Office of Basic Education Commission
ผู้แต่งนภัสมน นันทมัจฉา
พิมพลักษณ์2558
รูปเล่ม(ฌ), 243 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
LocationCall NODetailStatus
สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3วพ 371.201 ร191น 2558อยู่บนชั้น
สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3วพ 371.201 ร191น 2558อยู่บนชั้น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา