book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาหลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The development of on-lined lessons on the course pinciples of eucational masurement and ealuation at fculty of eucation, Kasetsart uiversity / ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, ปรัชญนันท์ นิลสุข
ผู้แต่งฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
พิมพลักษณ์2553
รูปเล่ม(ฎ), 89 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่องการประเมินผลทางการศึกษา -- วิจัย []
 การเรียนการสอนผ่านเว็บ -- การออกแบบและการสร้าง -- วิจัย []
 การเรียนการสอนผ่านเว็บ -- วิจัย []
 การวัดผลทางการศึกษา -- วิจัย []
 การแสวงหาความรู้ -- วิจัย []
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- การประเมิน -- วิจัย []
 สื่อการสอน -- การออกแบบ -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา