book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอหางแดง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการ / ภัทรวดี คำจ้อย...[และคณะ]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอหางแดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่งภัทรวดี คำจ้อย
พิมพลักษณ์2553
รูปเล่ม(ฉ), 183 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่องการมีส่วนร่วมทางการศึกษา -- วิจัย []
 ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน -- วิจัย []
 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู -- วิจัย []
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- วิจัย []
 ชุมชนกับการศึกษา -- วิจัย []
 ชุมชนกับโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา