book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คณะวิชาการ The justice group
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมประวัติศาสตร์แห่งการร่ำสุรา
 A Short History o f Drunkenness
ISBN9786162603556
 9786162603556 350
 9786162603556 350 บาท
 9786163983640
 9786163983640 550
 9786169306894
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พิมพ์อักษร [2561]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม514 หน้า ; 26 ซม
ลิงค์Content
 Content
 Sample Text
 ปกและสารบัญ
 Sample Text
 Cover
 Cover
 ปกและสารบัญ
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย []
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 รัฐธรรมนูญ -- ไทย []
 กฎหมายเลือกตั้ง
 กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย []
 กฎหมายอาญา
 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การสอบบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- ประวัติ []
 เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอลล์ -- ประวัติ []
 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ภาษาไทย -- คำสัมผัส -- สารานุกรม []
 รัฐธรรมนูญ
 วิธีพิจารณาความอาญา
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 สิทธิมนุษยชน
 แอลกอฮอล์ -- แง่สังคม -- ประวัติ []
 กวีนิพนธ์ไทย
 กวีนิพนธ์ไทย -- สารานุกรม []
 การแต่งคำประพันธ์
 การแต่งคำประพันธ์ -- สารานุกรม []
 สารานุกรรม
 สุรา
 สุรา -- ประวัติ []

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา