book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / โดย วิฑูรย์ คุ้มหอม
ผู้แต่งวิฑูรย์ คุ้มหอม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
รูปเล่มง-ฐ, 306 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่องนักเรียนมัธยมศึกษา
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 มานุษยวิทยาการศึกษา
 วัฒนธรรมไทย

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา