book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง""การปฏิรูปการศึกษาตามภารกิจ สปศ."" ภาคใต้ตอนล่าง : รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2543 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี / จัดโดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้แต่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาตามภารกิจ สปศ. ภาคใต้ตอนล่าง (7 จังหวัด) (2543 : ปัตตานี)
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, 2543
รูปเล่ม131 หน้า
หัวเรื่อง

1
LocationCall NODetailStatus
ชั้น 4LA1224.S68 ก64 2543อยู่บนชั้น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา