book cover
Type Map
ชื่อเรื่องเพชรพระอุมา / พนมเทียน [นามแฝง]
ผู้แต่งพนมเทียน [นามแฝง]
ISBN9786162147753
 9786162148064 (ล.26)
 9786162148064
 9786162148057 (ล.25)
 9786162148057
 9786162147982 (ล.24)
 9786162147982
 9786162147975 (ล.23)
 9786162147975
 9786162147968 (ล.22)
 9786162147968
 9786162147951 (ล.21)
 9786162147951
 9786162147944 (ล.20)
 9786162147944
 9786162147937 (ล.19)
 9786162147937
 9786162147920 (ล.18)
 9786162147920
 9786162147913 (ล.17)
 9786162147913
 9786162147906 (ล.16)
 9786162147906
 9786162147890 (ล.15)
 9786162147890
 9786162147951(ล.21)(แงชายจอมจักรา ล.1) : 225 บาท
 9786162147944(ล.20)(ป่าโลกล้านปี ล.4)
 9786162147883 (ล.14)
 9786162147883
 9786162147876 (ล.13)
 9786162147876
 9786162147777
 9786162147869 (ล.12)
 9786162147869
 9786162147852 (ล.11)
 9786162147852
 9786162147845 (ล.10)
 9786162147845
 9786162147838 (ล.9)
 9786162147838
 9786162147821 (ล.8)
 9786162147821
 9786162147814 (ล.7)
 9786162147814
 9786162147807 (ล.6)
 9786162147807
 9786162147791 (ล.5)
 9786162147791
 9786162147784 (ล.4)
 9786162147784
 9786162147777 (ล.3)
 9786162147852(ล.11)(จอมผีดิบมันตรัย ล.3)
 9786162147845(ล.10)(จอมผีดิบมันตรัย ล.2)
 9786162147838 (ล.9)(จอมผีดิบมันตรัย ล.1) : 225 บาท
 9786162147821(ล.8)(ดงมรณะ ล.4)
 9786162147814(ล.7)(ดงมรณะ ล.3)
 9786162147807(ล.6)(ดงมรณะ ล.2)
 9786162147791 (ล.5)(ดงมรณะ ล.1) : 225 บาท
 9786162147784(ล.4)(ไพรมหากาฬ ล.4)
 9786162147777(ล.3)(ไพรมหากาฬ ล.3)
 9786162147760(ล.2)(ไพรมหากาฬ ล.2)
 9786162147753(ล.1)(ไพรมหากาฬ ล.1) : 225 บาท
 9786162148330 (ล.48)
 9786162148330
 9786162148323 (ล.47)
 9786162147937(ล.19)(ป่าโลกล้านปี ล.3)
 9786162147920(ล.18)(ป่าโลกล้านปี ล.2)
 9786162147913(ล.17)(ป่าโลกล้านปี ล.1) : 225 บาท
 9786162147906(ล.16)(อาถรรพณ์นิทรานดร ล.4)
 9786162147890(ล.15)(อาถรรพณ์นิทรานดร ล.3)
 9786162147883(ล.14)(อาถรรพณ์นิทรานดร ล.2)
 9786162147876(ล.13)(อาถรรพณ์นิทรานดร ล.1) : 225 บาท
 9786162147869(ล.12)(จอมผีดิบมันตรัย ล.4)
 9786162148323
 9786162148316 (ล.46)
 9786162148163(ล.35)(จิตรางนางค์ ล.3)
 9786162148156(ล.34)(จิตรางนางค์ ล.2)
 9786162148149(ล.37)(นาคเทวี ล.1) : 225 บาท
 9786162148132(ล.33)(จิตรางนางค์ ล.1) : 225 บาท
 9786162148125(ล.31)(ไอ้งาดำ ล.3)
 9786162148118(ล.32)(ไอ้งาดำ ล.4)
 9786162148101(ล.30)(ไอ้งาดำ ล.2)
 9786162148095 (ล.29)(ไอ้งาดำ ล.1) : 225 บาท
 9786162148088(ล.28)(จอมพราน ล.4)
 9786162148071(ล.27)(จอมพราน ล.3)
 9786162148064(ล.26)(จอมพราน ล.2)
 9786162148057(ล.25)(จอมพราน ล.1) : 225 บาท
 9786162147982(ล.24)(แงชายจอมจักรา ล.4)
 9786162147975(ล.23)(แงชายจอมจักรา ล.3)
 9786162147968(ล.22)(แงชายจอมจักรา ล.2)
 9786162148316
 9786162148309 (ล.45)
 9786162148309
 9786162148170
 9786162148163 (ล.35)
 9786162148163
 9786162148156 (ล.34)
 9786162148156
 9786162148149 (ล.37)
 9786162148149
 9786162148248 (ล.44)
 9786162148248
 9786162148231 (ล.43)
 9786162148231
 9786162148224 (ล.40)
 9786162148224
 9786162148217 (ล.39)
 9786162148217
 9786162148200 (ล.38)
 9786162148200
 9786162148194 (ล.42)
 9786162148194
 9786162148187 (ล.41)
 9786162148187
 9786162148170 (ล.36)
 9786162148132 (ล.33)
 9786162148132
 9786162148125 (ล.32)
 9786162148125
 9786162148125
 9786162148118 (ล.31)
 9786162148118
 9786162148101 (ล.30)
 9786162148101
 9786162148095 (ล.29)
 9786162148088 (ล.28)
 9786162148088
 9786162148071 (ล.27)
 9786162148071
 9786162147753 (ล.1)
 9786162147760
 9786162147760 (ล.2)
 9786162148170(ล.36)(จิตรางนางค์ ล.4)
 9786162148187(ล.41)(แต่ปางบรรพ์ ล.1) : 225 บาท
 9786162148194(ล.42)(แต่ปางบรรพ์ ล.2)
 9786162148200(ล.38)(นาคเทวี ล.2)
 9786162148217(ล.39)(นาคเทวี ล.3)
 9786162148224(ล.40)(นาคเทวีล.4)
 9786162148231(ล.43)(แต่ปางบรรพ์ ล.3)
 9786162148248(ล.44)(แต่ปางบรรพ์ ล.4)
 9786162148309(ล.45)(มงกุฎไพร ล.1) : 225 บาท
 9786162148316(ล.46)(มงกุฎไพร ล.2)
 9786162148323(ล.47)(มงกุฎไพร ล.3)
 9786162148330(ล.48)(มงกุฎไพร ล.4)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2560
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 7
 พิมพ์ครั้งที่ 7 (พิมพ์รวมเล่ม)
รูปเล่ม48 เล่ม
หัวเรื่องนวนิยาย
 นวนิยายไทย
 เพชรพระอุมา -- นวนิยา []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

4

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา