book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / อภิรัฐ บุญทอง
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 : วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
ผู้แต่งอภิรัฐ บุญทอง
ISBN9786162696657
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม252 หน้า ; 26 ซม
ลิงค์Content
 Sample Text
 Cover
 http://library1.nida.ac.th/mm_data_tha/thumbnail/1806jun/200445.jpg
 ปกและสารบัญ
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
LocationCall NODetailStatus
KPRU347.07 อ261กฉ.1Available
KPRU347.07 อ261กฉ.2Available
3
4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาKPT1728 อ4ก 2561 Copy 1Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาKPT1728 อ4ก 2561 Copy 2Available
5
6
7
8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

10

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา