book cover
Type Music sound recording
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม / อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์
ผู้แต่งอุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559
รูปเล่ม75 แผ่น
หัวเรื่องเครื่องดื่ม -- แง่โภชนาการ []
 เครื่องดื่มสมุนไพร -- ไทย -- มหาสารคาม []
 บริโภคกรรม
 บริโภคนิสัย -- พฤติกรรม -- ในวัยชรา -- ไทย -- มหาสารคาม []
 พฤติกรรมการบริโภค -- ในวัยชรา []
 วิทยานิพนธ์

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา