book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการวิจัยแนวทางการจัดสรรน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของตำบลกุศกรโดยชุมชนมีส่วนร่วม / สุนทร เจริญท้าว, สถิตย์ เสนา, ทวีศักดิ์ วังไพศาล...[และคนอื่น ๆ]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมโครงการวิจัยแนวทางการจัดสรรน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของตำบลกุศกรโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ผู้แต่งสุนทร เจริญท้าว
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2561
รูปเล่ม172 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม
หัวเรื่องการเก็บกักน้ำ -- ไทย -- อุบลราชธานี -- วิจัย []
 การจัดการความต้องการน้ำ -- วิจัย []
 การจัดการน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ไทย -- อุบลราชธาน -- วิจัย []
 การใช้น้ำ -- ไทย -- อุบลราชธานี -- วิจัย []
 น้ำ -- การใช้ประโยชน์ -- วิจัย []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา