Type Book
Title"ความจริง" และการปฏิบัติต่อ "ความจริง" ของรัฐและประชาชนภายใต้วัฒนธรรม "มือที่สาม" (พ.ศ.2500-ปัจจุบัน) / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
Authorอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
Imprintเชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547?
Description430 แผ่น ; 29 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170