book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561 = Center dor gambling studies report 2018 / บรรณาธิการ โดย แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมCenter for Gambling Sudies Report 2018
 Center dor gambling studies report 2018
 Strategic communication
 UTEL
 Center for gambling studies report 2018
 Center for gambling sudies reports 2018
 การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561
 Ubiquitous tachnology enhanced learning : The outcome-based learning design for 21st century learners
 Ubiquitous technology enhanced learning: The outcome-basedlearning design for 21st century learners
ISBN9786162701733
 9786162901726
 9786163144416
 9786164073333
 9786164073333 ��ԨҤ
 9786164073333 บริจาค
 9786164073807
 9786164073807 428
 9789742319854
 9789742319854 480
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
 พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับพิมพ์เพิ่ม)
รูปเล่ม199 หน้า : ภาพประกอบสี
ลิงค์ปกและสารบัญ
 ปกและสารบัญ
หัวเรื่องการพนัน -- รายงานประจำปี []
 Gambling
 Gambling and youth
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- รายงานประจำปี 2559 -- รายงานประจำปี 2559 []
 ��þ�ѹ
 การติดการพนัน
 การฝึกหัดครู
 การพนัน -- รายงานประจำปี []
 การพัฒนาครู -- ไทย -- วิจัย []
 การศึกษา -- นโยบายของรัฐ []
 การศึกษา -- ไทย []
 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
 การศึกษากับเทคโนโลยี
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การจัดการ -- วิจัย []
 การสอน
 การสอนด้วยอุปกรณ์
 การสื่อสารในการจัดการ
 การสื่อสารในองค์การ
 การสื่อสารในองค์การ
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 ครู -- การคัดเลือกและสรรหา []
 ครู -- การประเมิน []
 ครู -- อุปทานและอุปสงค์ []
 ครู -- ไทย []
 ทานตะวันหัว -- วิจัย []
 ทานตะวันหัว -- กระบวนการผลิต []
 ทานตะวันหัว -- การปลูก []
 ทานตะวันหัว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว []
 ยูบิควิตัสคอมพิวติง
 นวัตกรรมทางการศึกษา -- ไทย []
 บ่อน
 บุคลากรทางการศึกษา
 ระบบการผลิตครู -- ไทย -- วิจัย []
 โรงเรียน -- การประเมิน -- วิจัย []
 สมรรถภาพในการทำงาน
 อินเทอร์เน็ตในการศึกษา
 การพนัน
 การพนัน -- การป้องกันและควบคุม []
 การพัฒนาการศึกษา
 การพัฒนาบุคลากร
 การเรียนรู้
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การประเมิน []
 การสื่อสาร
 การสื่อสารในองค์กร
 แก่นตะวัน
 แก่นตะวัน -- การแปรรูป []
 แก่นตะวัน -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว []
 ครู
 คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
 เคมี
 ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
 เทคโนโลยีทางการศึกษา
 เทคโนโลยีทางหารศึกษา
 เทคโนโลยียูบิควิตัส
 นวัตกรรมทางการศึกษา
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 โพลิเมอร์
 ระบบการเรียนการสอน
 ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ []
 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน -- รายงานประจำปี []
 การบริหารการศึกษา
 การพนัน -- ไทย []
 การพนันกับเยาวชน
 ตัวชี้วัด

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา,ชลบุรี 20110

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

16
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

17

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

22
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Loading items...

23

Loading items...

24

Loading items...

25

Loading items...

26

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา