book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง5 องค์กรต้นแบบในการสร้างสุข : องค์กรเอี่ยมสุข = Happy Workplace / [รวบรวมองค์ความรู้โดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมห้า องค์กรต้นแบบในการสร้างสุข : องค์กรเอี่ยมสุข
 องค์กรเอี่ยมสุข
 Happy Workplace
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน. 2553
รูปเล่ม150 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล
 ความพอใจในการทำงาน
 คุณภาพชีวิตการทำงาน

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา