book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเอกสารประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action learning) [CD-ROM] : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 71 เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ 10 หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2561 / สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2561
รูปเล่ม1 ซีดีรอม : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ -- ไทย []
 นักปกครอง -- ไทย []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา