book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติที่ดีทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร = Good aquaculture practices for ornamental marine animal farm / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ text
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ISBN9786163583505
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2561
รูปเล่ม(4), 33 หน้า : 30 ซม
หัวเรื่องการเพาะเลี้ยง -- การประมง []
 ฟาร์ม -- มาตรฐาน []
 มาตรฐานสินค้าเกษตร
 สัตว์ทะเล
 สัตว์ทะเล -- การเพาะเลี้ยง -- มาตรฐาน []
 สัตว์น้ำ -- การเพาะเลี้ยง -- มาตรฐาน []
 สินค้าเกษตร -- มาตรฐาน []
 สินค้าเกษตร -- มาตรฐาน []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

4

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา