book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Good Agricultural Practices For Herbs : Thai agricultural standard / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ text
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสมุนไพร
 มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.3502-2561 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร
 Good agricultural practices for herbs
 Good aquaculture practices for herbs
 Guidance agricultural practices for herbs
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ISBN9786163583475
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2561
รูปเล่ม(4), 11 หน้า : 30 ซม
หัวเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ -- มาตรฐาน []
 พืชสมุนไพร
 พืชสมุนไพร -- การปลูก -- มาตรฐาน []
 มาตรฐานสินค้าเกษตร
 สมุนไพร -- การปลูก -- มาตรฐาน []
 สมุนไพร -- มาตรฐาน []
 สินค้าเกษตร -- มาตรฐาน []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

4

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา