book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ISBN1612701108
 9781612701108
 9781612701108 290
 9781612701108 บริจาค
 บริจาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม190 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา
 Courts and courtiers
 Education
 Women
 การบริหารการศึกษา -- ไทย []
 การศึกษา
 การศึกษา -- กรุงรัตนโกสินทร์ []
 การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ []
 การศึกษา -- กรุงศรีอยธยา []
 การศึกษา -- ไทย []
 การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ []
 การศึกษา -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325- []
 การศึกษา -- สุโขทัย []
 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
 การศึกษาของเจ้าหญิง -- ไทย []
 พระมหากษัตริย์
 ราชสกุล
 ราชสกุล -- การศึกษา -- ไทย []
 ราชสกุล -- ไทย []
 สตรี -- การศึกษา -- ไทย []
 สตรี -- ไทย -- การศึกษา []
 สตรี -- ไทย -- ประวัติ []
 สตรีในการศึกษา
 สตรีในการศึกษา -- ไทย []
 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการศึกษา
 Thailand history
 การศึกษา -- กรุงรัตนโกสินทร์ []
 การศึกษา -- กรุงศรีอยุธยา []
 การศึกษา -- กรุงสุโขทัย []
 ประวัติศาสตร์ไทย
 ราชสำนักและข้าราชสำนัก
 สตรี
 สตรี -- ไทย -- การศึกษา []
 การพัฒนาการศึกษา

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา,ชลบุรี 20110

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา