book cover
Type Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่น จังหวัดลำพูน / รักฏา เมธีโภคพงษ์ text
ผู้แต่งรักฏา เมธีโภคพงษ์
ISBN9789744499523
 9789744499523 (�.52) 105 �ҷ (��ԨҤ)
 9789744499523 (ล. 52)
 9789744499523 (ล.52) 105 บาท (บริจาค)
 9789744499523 105
 9789744499523 105 บาท
 9789744499523 105.00
 9789744499530
 9789744499530 (�.53) 185 �ҷ (��ԨҤ)
 9789744499530 (ล.53) 185 บาท (บริจาค)
 9789744499530 185 บาท (บริจาค)
 9789744499547
 9789744499547 (�.54) 165 �ҷ (��ԨҤ)
 9789744499547 (ล.54) 165 บาท (บริจาค)
 9789744499547 165
 9789744499547 165 บาท
 9789744499547 165 บาท (บริจาค)
 9789744499554 (�.55) 145 �ҷ (��ԨҤ)
 9789744499554 (ล.55) 145 บาท (บริจาค)
 9789744499554 145 บาท
 9789744499554 145 บาท (บริจาค)
 9789744499561
 9789744499561 (�.56) 200 �ҷ (��ԨҤ)
 9789744499561 (ล.56) 200 บาท (บริจาค)
 9789744499561 : 200 บาท
 9789744499561 200 บาท (บริจาค)
 9789744499578
 9789744499578 (�.57) 160 �ҷ (��ԨҤ)
 9789744499578 (ล.57) 160 บาท (บริจาค)
 9789744499578 160 บาท
 9789744499578 160 บาท (บริจาค)
 9789744999585 (�.58) 165 �ҷ (��ԨҤ)
 9789744999585 (ล.58) 165 บาท (บริจาค)
 9789744999585 : 165
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
ลิงค์Content
 Content
 Sample Text
 Sample Text
 Cover
 http://library1.nida.ac.th/mm_data_tha/thumbnail/1809sep/201616.jpg
 Cover
 http://library1.nida.ac.th/mm_data_tha/thumbnail/1809sep/201620.jpg
 ปกและสารบัญ
 ปกและสารบัญ
หัวเรื่องนักการเมือง -- ลำพูน []
 การเมืองการปกครองไทย
 �ѡ������ͧ
 �ѡ������ͧ -- �ҭ������ []
 �ѡ������ͧ -- �͹�� []
 �ѡ������ͧ -- ʵ�� []
 �ѡ������ͧ -- ����Ҫ���� []
 �ѡ������ͧ -- �Ӿٹ []
 �ѡ������ͧ -- ྪú�ó� []
 การปกครองท้องถิ่น -- ไทย []
 การเลือกตั้ง -- ไทย -- นครราชสีมา []
 การปกครองท้องถิ่น -- นครราชสีมา []
 การปกครองท้องถิ่น -- ลำพูน []
 การเลือกตั้ง -- ไทย []
 การเลือกตั้ง -- ไทย -- ภูเก็ต []
 การเลือกตั้ง -- ไทย -- ลำพูน []
 การเลือกตั้งท้องถิ่น -- นครราชสีมา []
 การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ลำพูน []
 นักการเมือง
 นักการเมือง -- ไทย -- นครราชสีมา []
 นักการเมือง -- นครราชสีมา -- ชีวประวัติ []
 นักการเมือง -- ลำพูน -- ชีวประวัติ []
 นักการเมือง -- ลำพูน []
 นักการเมือง -- วิจัย []
 นักการเมือง -- ไทย -- ชีวประวัติ []
 นักการเมือง -- ไทย -- ชีวประวัติ []
 นักการเมือง -- ไทย -- กาญจนบุรี []
 นักการเมือง -- ไทย -- ขอนแก่น []
 นักการเมือง -- ไทย -- เพชรบูรณ์ []
 นักการเมือง -- ไทย -- ภูเก็ต []
 นักการเมือง -- ไทย -- ลำพูน []
 นักการเมือง -- ไทย -- ลำพูน -- กิจกรรมทางการเมือง []
 นักการเมือง -- ลำพูน -- กิจกรรมทางการเมือง []
 นักการเมือง -- ไทย -- สตูล []
 นักการเมือง -- นครราชสีมา []
 นักการเมือง -- นครราชสีมา -- กิจกรรมทางการเมือง []
 นักการเมือง -- สตูล []
 นักการเมือง -- สตูล -- กิจกรรมทางการเมือง []
 นักการเมืองท้องถิ่น
 พรรคการเมือง -- ไทย []
 วิจัย
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ไทย -- นครราชสีมา []
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ไทย -- กาญจนบุรี []
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ไทย -- ขอนแก่น []
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ไทย -- ภูเก็ต []
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ไทย -- ลำพูน []
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ไทย -- ลำพูน -- ทำเนียบนาม []
 members of parliament
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- นครราชสีมา -- ทำเนียบนาม []
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ลำพูน -- ทำเนียบนาม []
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- สตูล -- ทำเนียบนาม []
 politicians
 ��û���ͧ��ͧ��� -- �ҭ������ []
 �ѡ������ͧ -- �ҭ������ -- ��ǻ���ѵ� []
 การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- กาญจนบุรี []
 การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ลำพูน []
 การเลือกตั้งท้องถิ่น -- กาญจนบุรี []
 การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทย -- ลำพูน []
 การเลือกตั้งท้องถิ่น -- เพชรบูรณ์ []
 นักการเมือง -- ไทย -- ลำพูน -- ชีวประวัติ []
 การเลือกตั้งท้องถิ่น -- สตูล []
 การหาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย -- ลำพูน []
 นักการเมือง -- ชีวประวัติ []
 นักการเมือง -- เพชรบูรณ์ []
 นักการเมือง -- ลำพูน -- วิจัย []
 นักการเมืองไทย
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ไทย -- เพชรบูรณ์ []
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ไทย -- สตูล []
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ลำพูน []
 ������͡��駷�ͧ��� -- �ҭ������ []
 นักการเมือง -- ไทย []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

13

Loading items...

14
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

19

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...

24
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

25
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

26
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

27
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา