book cover
Type Book
ชื่อเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา(CIPPA MODEL) บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องเครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มัชฌิมา บรรดาศักดิ์ Text
ผู้แต่งมัชฌิมา บรรดาศักดิ์
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558กรุงเทพฯ :
รูปเล่ม205 หน้า: ภาพประกอบ
หัวเรื่องศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) []
 เครื่องปั้นดินเผา -- การศึกษาและการสอน []
 เครื่องปั้นดินเผา -- เกาะเกร็ด (นนทบุรี) []
 โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา