book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 รุจิภาส คำแก้ว Text
ผู้แต่งรุจิภาส คำแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลััยราชภัฏธนบุรี 2558
รูปเล่ม135 หน้า: แผนภูมิ, ตาราง
หัวเรื่องการจัดการ -- กรณีศึกษา []
 การบริหารงานบุคคล

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา