book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม ASEAN ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 10 ที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Text ยุวธิดา เมธาวัชรวงศ์
ผู้แต่งยุวธิดา เมธาวัชรวงศ์
พิมพลักษณ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,กรุงเทพฯ : 2558
รูปเล่ม171 หน้า
หัวเรื่องประชาคมอาเซียน

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา