book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชรินรัต จันโตนด Text
ผู้แต่งชรินรัต จันโตนด
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558กรุงเทพฯ :
รูปเล่ม235 หน้า: ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่องความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 กิจกรรมการเรียนการสอน
 ความคิดและการคิด
 ระบบการเรียนการสอน

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา