Type Book
Title" 9 เสน่ห์ มรดกวัฒนธรรม 8 วิถีไทย" เส้นทางวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ / กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม. สำนักงานวัฒนธรรมจัดงหวัดบุรีรัมย์
Authorสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Imprintบุรีรัมย์: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, [2543]
Description31 หน้า: ภาพประกอบ (ภาพสี) ; 30 ซม

1  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170