book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน / ไพบูลย์ เปียศิริ
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
ISBN9786167970462 : 140
 9786167970462
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชียเพรส (1989), 2560
ครั้งที่พิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด
 พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม391 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 กฎหมายแรงงาน
 กฎหมายแรงงาน -- ไทย []
 กฎหมายแรงงาน -- ไทย []
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 การทำงาน -- มาตรฐานความปลอดภัย []
 ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2556
 ค่าสินไหมทดแทน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ค่าสินไหมทดแทน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2522
 พระราชบัญญัติประกันสังคม
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
 แรงงาน -- ไทย []
 สหภาพแรงงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 แรงงานสัมพันธ์

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Loading items...

11

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา