book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษา ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร : พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษีป้าย ปี พ.ศ.2560 ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง Text
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษีป้าย ปี พ.ศ.2560
ผู้แต่งทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
ISBN9786164453692
 9786164453692 : 230
 9786164453692 : ราคา 230 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม288 หน้า
หัวเรื่องภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 กฎหมายรัษฎากร -- ไทย []
 ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 ภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์
 รัษฎากร
 อากรสรรพสามิต
 อากรแสตมป์
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ภาษีศุลกากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ภาษีอากร
 ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา