book cover
Type Music or Sound recording
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอบ วิชา จุลชีววิทยาทางการเกษตร รายวิชา 1101 356 = Agricultural microbiology / ชริดา ปุกหุต
ผู้แต่งชริดา ปุกหุต
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2548
รูปเล่ม(7), 53 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่องจุลชีววิทยาทางการเกษตร
 จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช
 ศัตรูพืช -- การควบคุม []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา